Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Så er det blevet maj måned, og vi skal igang igen med torsdagsejladserne.

Første gang bliver 6. maj, og ligesom sidste år vil vi rigtig gerne have mange både på vandet, og derfor gør vi det det nemt og mere uformelt og langt mindre "kapsejlads agtigt" i traditionel forstand, at komme rundt på ”banen”. Vi skal sejle efter faste mærker (se kort), som besluttes på dagen - "skippermøde i klubhuset kl. 18.00.

Vi laver en fælles start kl.19 ved indsejlings bøjerne til havnen - 1 trut og så afsted.

Eftersnakken ved klubhuset skal foregå efter de gældende restriktioner - det vil sige med social afstand, afspritning osv - og helst udendørs.

Vi håber at rigtig mange sejlere - nye som gamle (forskellige både) vil bakke op om dette hyggelige tiltag, og vi glæder os til at se jer alle på vandet om torsdagen.


Med venlig hilsen

Kapsejlads udvalget