Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Generalforsamling 2020

Som vores formand Søren D. Pedersen har skrevet til alle medlemmer, er generalforsamlingen udsat med følgende begrundelse,

Pga. den sidste udmelding fra regering og Sundhedsstyrelsen omkring Corona, har bestyrelsen besluttet at udskyde Kastrup Sejlklubs generalforsamling 26-11-2020.

Generalforsamlingen forsøges afholdt så hurtig, det kan lade sig gøre, og vi føler os trygge herved.

Godkendt regnskab og formandens foreløbige beretning findes herunder.

Regnskabet er godkendt af vores kritiske revisorer Gert og Alice.

Alice Fogde ønsker at stoppe som revisor, når generalforsamling afholdes. Indtil da har hun indvilget i at være til rådighed.

Bestyrelsen og Kastrup Sejlklub siger tak for indsatsen, som kritisk revisor i mere end et årti og ønsker Alice held og lykke fremover.

Som det ses på regnskabet, er der primært mindre indtægter ved udlån af klubhus og manglende indtægter fra sejlerskolen.

Begge dele som et resultat af Corona.

Den mindre indtjening har er ikke bekymrende for Kastrup Sejlklubs fremtid.

Endvidere er der foretaget tidligere godkendte indkøb af brugte sejl til sejlerskolen, samt 2 brugte Fever joller til ungdoms afdelingen.

Kastrup Sejlklub er rustet til endnu en sæson økonomisk, hvor vi forhåbentlig får en vaccine og afsluttet Corona forbeholdene.


Her finder du:

Indkaldelse - UDSAT

Bestyrelse og Udvalg - UDSAT

Referatet - UDSAT

Formandens beretning - link

Det reviderede regnskab - link