Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Formål for

Kastrup Sejlklub's

sejlerskole

  • At eleven bibringes en viden om forhold, der vedrører søsikkerhed i almindelighed, herunder navigation.
  • At eleven påvirkes i retning af en ansvarsbevidst holdning til det at sejle, kombineret med evne og vilje til selvstændigt at tage beslutninger og sørge for, at disse bliver gennemført.
  • At eleven bibringes viden om det at være ombord i en båd og det at behandle en båd i overensstemmelse med begrebet ”godt sømandskab”.
  • At eleven bibringes viden om vedligeholdelse af en båd og dens udstyr.
  • At eleven bibringes viden om hensigtsmæssig påklædning under sejlads og om personligt sikkerhedsudstyr.
  • At eleven under varierende vejrforhold har været i stand til at indøve alle almindeligt forekommende manøvrer/situationer til søs og i havn så ofte, at de pågældende manøvrer/situationer kan løses på tilfredsstillende måde.
  • At eleven til fulde er klar over det ansvar, der påhviler føreren af en båd, såvel i relation til besætning og ”passagerer” som til anden trafik.
  • At knytte eleverne til Kastrup Sejlklub.