Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Generalforsamling 2018

Her finder du:

Indkaldelse - link

Bestyrelse og Udvalg - link / link

Referatet 2018* - link
 
*Nogle medlemmer har gjort dirigenten og bestyrelsen opmærksom på, at der under punkt 4 er refereret forkert. Ændringsforslaget blev ikke enstemmigt vedtaget, men med tilstrækkeligt majoritet af de fremmødte for ændringsforslaget, således at forslaget er at betragte som vedtaget.
 
Formandens beretning 2018 - link

De enkelte udvalgs fulde indlæg fremgår af Formandens beretning, som følger efter generalforsamlingen

Det reviderede regnskab 2018 - link


Bestyrelsen