Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Generalforsamling 2023
Her finder du:

Indkaldelse - link

Bestyrelse - link

Udvlalg - Se referatets punkt 9

Formandens beretning 2023 - link

De enkelte udvalgs fulde indlæg fremgår af Formandens beretning og følger således også efter generalforsamlingen

Referat 2023 - link

Det reviderede regnskab 2023 - link