Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Kastrup Sejlklub har brug for din hjælp
 
Kastrup Sejlklubs kapsejladsudvalg afvikler både stævner og almindelige torsdagsmatcher.

I begge tilfælde mangler udvalget fra tid til anden hænder på vandet og på land.

Stævner kræver mange hænder til alle de opgaver, som et godt stævne forudsætter. Det gælder bl.a. til dommerbåde og følgefartøjer, som der skal findes folk til.
 
Udvalget er også lydhøre over for både, der kan sejle fotografer og tilskuer (pårørende) ud til banerne.
 
Du kan høre nærmere ved henvendelse til kapsejladsudvalget.

Vær med til spændende og lærerige oplevelser på vandet ved at give en hånd med i afviklingen af stævner eller tordagsmatcher hen over sæsonen.