Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Generalforsamling 2022
Her finder du:

Indkaldelse - link

Bestyrelse og Udvalg - link

Formandens beretning 2022 - link

De enkelte udvalgs fulde indlæg fremgår af Formandens beretning og følger således også efter generalforsamlingen

Referat 2022 - link

Det reviderede regnskab 2022 - link