Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Nyt tilbud til fortrinsvis nuværende og tidligere sejlerskoleelever


Vi har nogle engagerede sejlere, som efter aftale med bestyrelsen har fået lov til at køre en forsøgsordning om en delebåd.

Der er brug for flere engagerede sejlere, som gerne vil have muligheden for at sejle mere både under sejlerskoleforløbet, men i særdeleshed efter.

Derfor er det besluttet, at Expressen Kløveren bliver delebåd i indeværende sæson.

Læs meget mere om at blive en del af det fællesskab i dette link.


Sejlerhilsner

Delebådsudvalget og bestyrelsen