Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Så gik den ikke længere
 
Vores standernedhaling foregik i hård vind til stiv kuling, og det passede meget godt med, at sejlsæsonen 2018 for de fleste var slut.
 
Der var pænt fremmøde vejret taget i betragtning. Formanden dvælede ved den fine sæson, som det har været. Det har også været fantastisk, og det er svært at finde en, som ikke har nydt det bare lidt.
 
Vi har forhåbentlig fået sejlet alt det, som vi har haft tid og lyst til. Det er jo ikke til at vide, hvornår en tilsvarende kommer igen.
 
Vel inde i varmen igen var der dækket op til kaffe og kage samt en lille skarp til halsen, hvis man trængte.
 
Kapsejladsudvalget benyttede også chancen til at kåre årets klubmestre. I DH-feltet blev det X-pressen med "Fætter Finn" ved roret. I det voldsomt reducerede felt af Nordiske Folkebåde blev det endnu en gang Panda med Claus Øster ved roret.
 
De blev behørigt fejret med vin og gaver. Klubbens faste dommere og reservedommer blev også takket for deres indsats.
 
Der blev samtidig reklameret kraftigt for Torsdagsmatcherne, som i år til trods for det ekstremt gode vejr ikke rigtig har trukket både ud på vandet.
 
Kapsejladsudvalget så gerne, at der kom flere både ud. Så tænk over det her i vintersæsonen - vi bider ikke.
 
Der var godt gang i snakken hen over bordene. En dejlig start på dagen som en heldig skarre på 50 personer skulle følge til dørs ved aftenens fest med levende musik og dans.
 
Senest har vi holdt klubaften med forsikringsselskabet Pantaenius, som holdt en god peptalk over de 8 hyppigste hændelser, som giver os lystsejlere anledning til at kontakte dem.
 
Der var god spørgelyst, så vi blev virkelig oplyst.
 
Inden foredraget serverede Spæd Salat (vores gourmetdrenge) dejlige andebryster med frisk rødkålssalat, sovs og kartofler med videre. Det var ikke dårligt.
 
Det kan varmt anbefales at deltage ved klubaftenerne.
 
Inden den næste klubaften, som er med et sejlloft, Copenhagen Sails, i december, står den på Generalforsamling. Det er den 22. november 2018, kl. 19.00. Indkaldelse, regnskab og budget samt liste over udvalg vinder du her.
 
Sejlerskolen har også afsluttet de praktiske sejladser, og alle 2. års eleverne bestod prøven og fik derfor det efterstræbte duelighedsbevis.
 
Efter sommerferien har der været møde i SAMKAS. Referatet finder du via dette link eller under Havnen i vores menulinje.
 
I referatet kan du bl.a. læse om stadet for den nye kran og stativsystem samt for vinterpladserne med mere.
 
Vi ses i klubhuset, på havnen eller ved vinterpladserne.
 
Når man er medlem af Kastrup Sejlklub, er man også en del af Dansk Sejlunion. Derfor har vi i en årrække fået bladet Sejler - sidste nummer er sendt, og unionen er herefter gået over til nyhedsbreve.
 
Dansk Sejlunion sender løbende nyhedsbreve, som man som medlem har adgang.
 
Hvis du ikke har modtaget det, har du formentlig ikke tilmeldt dig endnu, eller også har du bevist fravalgt at modtage nyhedsbrev om Klubliv.
 
Det er naturligvis nødvendigt at tilmelde sig de nyhedsbreve, som har ens interesse - gør det via dette link.
 
 
 
Bestyrelsen i Kastrup Sejlklub