Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Sommeren er over os
 
Er det ikke bare dejligt, at vi for en gangs skyld har været begunstiget af det mest fantastiske vejr allerede fra starten af maj og nu også godt igennem det meste af juni - bare vi ikke får det brugt op, inden vi skal på sommertur i bådene.
 
Nå, men det kan vel ikke blive værre end i 2017.
 
I de foregående weekender har vi dels deltaget i arrangementet VILD MED VAND. Der var mange mennesker på havnen, og vi havde en del forbi vores små pladser dels ved klubhuset og dels ved servicebroerne, hvor vi også havde en af sejlerskolens både liggende.
 
Ved klubhuset have vi en HobieCat og en Optimist jolle stående. 
 
Der var flere, som kom og fik en snak med os, ligesom nogle var ude og sejle, selvom vinden "døde" sidst på dagen.
 
Alt i alt et godt arrangement - en stor tak til de medvirkende.
 
Sankt Hans blev også fejret i klubhuset med grill og glade sejlere med gæster. Der var en god stemning, selvom der ikke var nogle bål langs stranden, som vi kunne sejle ud og kigge på.
 
Dejligt arrangement og tak til Carsten for den varme grill.
 
Bestyrelsen holder ferie i juli. Det gør sejlerskolen og ungdomsafdelingen også, ligesom vi har sidste torsdagsmatch i forårssæsonen den 28. juni 2018.
 
Den første torsdagsmatch efter sommerferien er den 9. august 2018 og altså ikke den første torsdag i august. 
 
Alle ønskes en god sommer, hvor end den måtte gå hen.
 
Når man er medlem af Kastrup Sejlklub, er man også en del af Dansk Sejlunion. Derfor har vi i en årrække fået bladet Sejler - sidste nummer er sendt, og unionen er herefter gået over til nyhedsbreve.
 
Dansk Sejlunion sender løbende nyhedsbreve, som man som medlem har adgang.
 
Hvis du ikke har modtaget det, har du formentlig ikke tilmeldt dig endnu, eller også har du bevist fravalgt at modtage nyhedsbrev om Klubliv.
 
Det er naturligvis nødvendigt at tilmelde sig de nyhedsbreve, som har ens interesse - gør det via dette link.
 
 
 
Bestyrelsen i Kastrup Sejlklub