Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Sejlsæsonen synger på sidste vers

 
Det kan desværre ikke være anderledes - årstiden og ikke mindst det lunefulde vejr taler sit tydelige sprog.
 
Noget andet, som også taler sit tydelige sprog, er, at der bliver færre og færre hvide sejl på Øresund og tilsvarende er der også flere og flere sejlbåde, hvor masten kommer af.
 
Det er en årlig tilbagevendende tendens, men den kommer alligevel bag på os, og det er lige ærgerligt.
 
Sejlerskolen har haft sejlerskoleelever til eksamen i praktisk sejllads, og det gik godt for alle, så nu har endnu et kuld elever klaret skærerne og fået deres duelighedsbeviser.
 
Samtidig kan vi også oplyse, at der har meldt sig nogle tidligere sejlerskoleelever, som de frelsende medlemmer til at deltage i det fremtidige virke omkring sejlerskolens ledelse.
 
Bestyrelsen er meget glad og taknemmelig for, at det er lykkedes at redde sejlerskolen, således at den forsigtigt kan starte op igen. Den har holdt meget lav profil i forhold til at tage nye elever ind, men det vil der blive ændret på fra den kommende sejlsæson.
 
Torsdagsmatcherne er også slut for denne sæson. Vi har haft nogle gode matcher hen over sæsonen, selvom det er småt med antallet af deltager. Det håber kapsejladsudvalget, at der bliver ændret på, når vi starter op i 2020. De vender tilbage med forslag til, hvordan klubmedlemmernes både, som mange gange ligger godt fortøjret på  hverdagsaftenerne, kan komme ud at sejle, uden at der skal kæmpes så sveden springer frem på panden for at komme først.
 
Dem, der vil det, skal nok få muligheden, mens de andre kan gøre det på en mere hyggelig måde.
 
Ungdomsafdelingen og Hobbie afdelingen holder på lidt endnu, men det bliver jo tidligere og tidligere mørkt, så det slutter snart.
 
Vi haler standeren ned lørdag den 26. oktober, kl. 11.00.
 
Igen i år holder formanden naturligvis tale og ser tilbage på sæsonen, som er gået og måske også, hvad der venter os.
 
Når standeren er halet ned, og vi har sunget, så er klubben vært for et lille traktement i klubhuset. Der er ingen tilmelding.
 
Om aftenen er der sjovt nok afriggerfest. Festudvalget har allerede sendt besked ud til medlemmerne, og alle pladser er optaget.
 
Hvis du ikke allerede har set fotos fra vores nys afholdte Forterne Rundt (Middelgrundsfortet), så er det bare at gå op under fanen Galleri eller via dette link. (dobbeltklik på foto for fuld størrelse)
 
Med hensyn til vinterpladserne så skulle de pladser, hvor de nye stativer skal afprøves, nu være planeret ud, ligesom der skulle have været testkørsler.
 
Hvis rygterne taler sandt, så bliver det ikke muligt at komme op med mast på i år.
 
Endelig kan vi oplyse, at havnens legepladser bliver opgraderet, og det betyder bl.a., at der blive opstillet et par mindre legeredskader på græsplænen mellem klubhuset og masteskuret. De skulle få en størrelse og blive placeret sådan, at det fortsat er muligt at lægge sin mast uden for mastegården før og efter sejlsæsonen, hvis den trænger til reparation/klargøring.
 
Herudover er vi blevet inviteret til klubjubilæum hos KTF Kastrup Tursejler Forening. Det er den 21. oktober 2019, invitationen følger senere.
 
Vi ses i klubhuset, på havnen eller på vandet.
 
Sejlerhilsen
 
Bestyrelsen i Kastrup Sejlklub
 
 
PS. Når man er medlem af Kastrup Sejlklub, er man også en del af Dansk Sejlunion. Derfor har vi i en årrække fået bladet Sejler - sidste nummer er sendt, og unionen er herefter gået over til nyhedsbreve.
 
Dansk Sejlunion sender løbende nyhedsbreve, som man som medlem har adgang.
 
Hvis du ikke har modtaget det, har du formentlig ikke tilmeldt dig endnu, eller også har du bevist fravalgt at modtage nyhedsbrev om Klubliv.
 
Det er naturligvis nødvendigt at tilmelde sig de nyhedsbreve, som har ens interesse - gør det via dette link.