Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Kære medlemmer
 
Vi er så småt startet på et nyt år med forhåbentlig nye oplevelser og glæder med det at være bådejer og som medlem af Kastrup Sejlklub.
 
Det er lidt småt med aktiviterne her i starten af året, men vi forsøger at udfylde tiden frem mod forårsklargøring og rigning af bådene, inden det går løs i deres rette element - vandet og i særdeleshed Øresund.
 
Der er selvfølgelig vores altid igangværende sejlerskole, som er godt i gang med teoriundervisningen.
 
Herudover fortsætter vi med de månedlige klubaftener, hvor vi senest har haft vinsmagning.
 
I december 2017 havde vi planlagt en aften med VetusOnline.com. Desværre måtte vi aflyse arrangementet.
 
Nu forsøger vi igen med en klubaften, hvor temaet er de komplette systemer og enkeltdele, som VetusOnline er leveringsdygtige i.
 
Datoen for arrangementet er den 1. marts 2018
 
Der bliver mulighed for at tage et udvalg af systemerne og enkeltdele i nærmere øjesyn.
 
Vi håber, at der er medlemmer, som kan have interesse i at se, hvad der rør sig på området. Vel mødt i klubben.
 
Det bliver snarest muligt at tilmelde sig arrangementet via KlubModul.
 
I år kommer VILD MED VAND tilbage til havnen. Det er lørdag den 9. juni. Se også hjemmesiden www.vildmedvand.dk.
 
Vi har foreløbig meldt ind med, at sejlerskolen stiller op uden for klubhuset, ligesom de vil være klar til at give interesserede en tur i sejlerskolens både.
 
På den måde vil vi forsøge at gøre reklame for klubben samt ikke mindst for sporten, således at vi kan få nogle flere nye sejlere på vandet.
 
Hvis der er medlemmer, som har andre ideer til at promovere vores klub, så meld ind til bestyrelsen ved at skrive til vores mail kastrupsejlklub@gmail.com gerne inden den 22. januar 2018.
 
Fra Generalforsamlingen har vi også fået lagt referatet samt udvalgslisten op. Her er det muligt at tjekke op, om der er en ledig plads i et udvalg, men det er også altid muligt at henvende sig til et udvalgsmedlem og spørge, om der er brug for hjælp.
 
Aktive medlemmer giver en aktiv klub med stor bredde.
 
Som tidligere meddelt har vi stadig at gøre med en "ung" hjemmeside, og der mangler stadig at blive fyldt noget i, og siden vil derfor blive udbygget hele tiden, så den kan opfylde alle vores ønsker til en velfungerende hjemmeside.
 
Er der medlemmer, som har forslag til forbedringer eller ønsker til hjemmesiden, så er det bare at skrive til bestyrelsen. Vi kan naturligvis ikke garantere, at det bliver ændret eller kommer på siden.
 
HUSK at vores broer kan være glatte - har I ikke et nødvendigt ærinde, så er der ingen grund til at bevæge sig ud på dem 
 
Bestyrelsen i Kastrup Sejlklub