Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Kære medlemmer
 
Vores stander er hejst og dette års sejlsæson er dermed officielt i gang.
 
Vi har afholdt stævne i weekenden PolyesterCup 2018, og det forlyder fra hjælpere, at der er blevet lavet baneændringer i stor stil, hvilket nok hænger sammen med de varierende vindforhold. Solen har heldigvis været højt på himlen, og det er jo skønt.
 
Den kommende uge skulle byde mere på det, og der er jo en ekstra fridag i vente, hvor vi har torsdagsmatcher.
 
1. halvdel af sæsonen for klubbens Torsdags Matcher står lige for døren.
 
Resultatet af sejlernes anstrengelser på vandet er nu lagt på hjemmeside, og de kan findes her eller under fanen Aktivitet - Kapsejlads - PolyesterCup 2018.
 
Under fanen Havnen ligger det seneste referat fra SAMKAS. Her kan I bl.a. læse mere om arbejdet med en anden kran- og stativløsning end den eksisterende.
 
Så er der vedtaget en ny lov, som strammer kravene til vandscootere. Den betyder bl.a., at det kræver kørekort, som kan erhverves fra man er 16 år.
 
Det har måske ikke den store interesse for os, med mindre vi bliver involveret i en kollision med en sådan. 
 
Sejlerskolen har købt ny båd - en Nordisk Folkebåd, og skolens samlede flåde er så småt ved at være sejlklar og klar til at gøre tjeneste for nye som 2. års elever. Rigtig god fornøjelse.
 
Den nye båd afløser gode gamle Spark, og den kan blive din, se mere på dette link.
 
Det forlyder, at de elever, som var til den teoretiske del af duelighedsprøven den 10. april 2018, bestod. Til lykke med det. 
 
Det er også i år, at VILD MED VAND kommer tilbage til havnen. Det er lørdag den 9. juni. Se også hjemmesiden www.vildmedvand.dk.
 
Vi har foreløbig meldt ind med, at sejlerskolen stiller op uden for klubhuset, ligesom de vil være klar til at give interesserede en tur i sejlerskolens både.
 
På den måde vil vi forsøge at gøre reklame for klubben samt ikke mindst for sporten, således at vi kan få nogle flere nye sejlere på vandet.
 
Alle medlemmer er naturligvis velkommen til at deltage og fortælle om alt det rare og hyggelige ved at være en del af en aktiv sejlklub. Kom ned på havnen og giv en nap med. 
 
Hvis der er medlemmer, som har andre ideer til at promovere vores klub, så meld ind til bestyrelsen ved at skrive til vores mail kastrupsejlklub@gmail.com.
 
Når man er medlem af Kastrup Sejlklub, er man også en del af Dansk Sejlunion. Derfor har vi i en årrække fået bladet Sejler - sidste nummer er sendt, og unionen er herefter gået over til nyhedsbreve.
 
Dansk Sejlunion har netop udsendt et nyhedsbrev om Klubliv.
 
Hvis du ikke har modtaget det, har du formentlig ikke tilmeldt dig endnu, eller også har du bevist fravalgt at modtage nyhedsbrev om Klubliv.
 
Det er naturligvis nødvendigt at tilmelde sig de nyhedsbreve, som har ens interesse - gør det via dette link.
 
 
 
Bestyrelsen i Kastrup Sejlklub