Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Generalforsamling 2019

Her finder du:

Indkaldelse - link

Bestyrelse og Udvalg - link

Referatet 2019 - følger hurtigst muligt efter generalforsamlingen
Formandens beretning 2019 - følger hurtigst muligt efter generalforsamlingen

De enkelte udvalgs fulde indlæg fremgår af Formandens beretning.

Det reviderede regnskab 2019 - link